Opdrachten

Het Aquarium-Museum is het expertisecentrum voor dierlijke biodiversiteit van de Federatie Wallonië-Brussel en de enige cultureel-wetenschappelijke site die tegelijk gewijd is aan de wereld van het water en het erfgoed van de natuurwetenschappen. De site hangt af van de Universiteit van Luik en heeft als missie het museale beheer, diensten voor het publiek, hulp bij onderwijs, verstevigen van de expertise, het verspreiden van kennis en wetenschappelijke cultuur.

Culture

Wetenschappen

De wetenschappelijke en erfgoedverzamelingen conserveren, beheren, bestuderen en valoriseren, zijn de belangrijkste opdrachten van ons Instituut. De levende exemplaren vragen om voortdurende aandacht en de populaties worden nauw opgevolgd. De 20.000 opgezette exemplaren zijn geïnventariseerd, geklasseerd, genummerd… Voor tal van Belgische en buitenlandse wetenschappers zijn zowel het Aquarium als het Museum ideale hulpmiddelen.

Éducation

Opvoeding

Het Aquarium-Museum is ook een didactische instelling, waar men kan observeren en zijn kennis van levende wezens kan verdiepen, ideaal voor het onderwijs op alle niveaus: kleuterschool, primair, secundair, hoger en gespecialiseerd. Honderden leerkrachten en opvoeders doen beroep op ons om hun lessen en leerstof te verrijken via bezoeken met animatie, stages, ateliers… 30% van onze bezoekers zijn schoolgroepen. En tal van universiteitsstudenten (wetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde, oceanologie…) komen regelmatig naar het Instituut voor hun studies.

Tourisme

Kennis

Kennis verspreiden, wetenschappelijke cultuur promoten, onze levende en opgezette verzamelingen valoriseren in permanente en tijdelijke tentoonstellingen, onze bezoekers een betere kennis van watermilieus en de rijkdom van de dierenwereld laten zien, de resultaten van wetenschappelijk onderzoek publiceren en ze toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen… Het zijn allemaal diensten die wij leveren voor een breed publiek.

Choose your language

Discover our other museums

Discover our published works in our online shop