Erkenningen, labels en expertise

Wallonie Destination Qualité

Wallonie
Destination Qualité

4soleils

Toeristische attractie met 4 zonnen

In maart 2014 kreeg het Aquarium-Museum het label « Toeristische attractie 4 zonnen » toegekend door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme (CGT). In Wallonië is de term « Toeristische attractie » een beschermde naam. Net zoals de hotels hun « sterren » hebben en de gîtes hun « korenaren », worden attracties erkend met « zonnen ». Dat zet hen aan om te streven naar een uitmuntend niveau.

catégorieA

Museale Instelling van categorie A

Sinds januari 2010 is het Aquarium-Museum, het expertisecentrum voor dierlijke biodiversiteit, erkend als « Museale Instelling van categorie A » door de Federatie Wallonië-Brussel en ook als « Topinstituut op het domein van musea voor natuurwetenschappen ».

EUAC

European Union of Aquarium Curators – EUAC

Het Aquarium-Museum is lid van de European Union of Aquarium Curators (EUAC) sinds haar oprichting in 1972. Via deze vereniging en de EAZA, werkt het Aquarium-Museum in het kader van een groot netwerk van instituten die dezelfde waarden delen, kennis uitwisselen, dieren aan elkaar overdragen en deelnemen aan reproductie- en conserveringsprogramma’s.

EUAC

European Association of Zoos and Aquaria – EAZA

Het Aquarium-Museum is lid van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) sinds haar start in1993. Via deze vereniging en de EUAC, werkt het Aquarium-Museum in het kader van een groot netwerk van instituten die dezelfde waarden delen, kennis uitwisselen, dieren aan elkaar overdragen en deelnemen aan reproductie- en conserveringsprogramma’s.

Choose your language

Discover our other museums

Discover our published works in our online shop