TréZOOr

Geschiedenis en Erfgoed van het Museum en het Zoölogisch Instituut

De universitaire verzamelingen van het Museum bevatten opmerkelijke erfgoedvoorwerpen, getuigen van grote wetenschappelijke, historische of artistieke waarde, die de geschiedenis illustreren van de natuurwetenschappen. Deze erfgoedvoorwerpen verdienen de benaming « Trésors du Patrimoine zoologique » of schatten van het zoölogisch erfgoed, en staan nu tentoon in een compleet vernieuwde zaal die werd ingewijd in juni 2017.

Geschiedenis van de verzamelingen


Télécharger

Deze nieuwe permanente museumzaal belicht de geschiedenis van de natuurwetenschappelijke verzamelingen van de Universiteit van 1817 tot… « en morgen? » en staat stil bij illustere persoonlijkheden van het Instituut zoals Édouard Van Beneden en Marcel Dubuisson. De kunst van de taxidermie, het opzetten van exemplaren, wordt er geïllustreerd met oude en nieuwe methodes! En de bezoeker zal ook de twee werken kunnen (her)ontdekken die de zaal omkaderen: het glas-in-loodraam van Lismonde en de muurschildering Genesis van Paul Delvaux.

Rol van een universitair museum


Sotalie

Een universitair museum moet zijn verzamelingen toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Het speelt een belangrijke rol in de opvoeding van het publiek (zowel scholen als gezinnen) en pakt actuele thema’s aan (opwarming van de Aarde, soorten bedreigd met uitsterven…) Het museum is daarnaast een plaats waar type-exemplaren of verdwenen soorten worden bewaard, wat wetenschappers toelaat hen te onderzoeken of genetische analyses uit te voeren.

Verdwenen dieren


Thylacine

Op enkele honderden jaren tijd, en tot vandaag, zijn bijna 800 diersoorten verdwenen. In de zaal « TréZOOr », zult u ontdekken hoe dieren zoals de dodo en de huia (vogels), de trekduif en de Tasmaanse buidelwolf verdwenen zijn. Opgezette dieren of beelden en afgietsels tonen u hoe ze er moeten uitgezien hebben. Schermen en infoborden vertellen u de geschiedenis van deze dieren en het verhaal van hun uitsterven…

Didactische modellen


Blaschka

In 1886 bestelde professor Édouard Van Beneden, stichter van het Zoölogisch Instituut, 77 Blaschka modellen om de lessen zoölogie te illustreren. Enkele jaren later bestelde hij modellen in was om het onderwijs in embryonale ontwikkeling en parasieten te illustreren. Deze voormalige didactische voorwerpen worden vandaag als echte kunstwerken beschouwd die wetenschappelijke nauwkeurigheid combineren met artistieke gevoeligheid. Een onvervangbaar erfgoed!

Choose your language

Discover our other museums

Discover our published works in our online shop